Brezstrojnična dvigala

Dvigala, ki omogočajo dodatni prostor v zgradbi

Sodobni pogon dvigal ne potrebuje ločenega prostora, t.i. strojnice dvigala, hkrati pa ustreza naraščajočim zahtevam po racionalnosti, prilagodljivosti in varnosti tovrstne investicije.

ThyssenKrupp tehnologija sledi pričakovanjem in zahtevam sodobne družbe, ne izpušča pa svojih ciljev zanesljivosti, varnosti in okoljske prijaznosti.


Synergy – prilagodljiv in učinkovit model brezstrojničnega dvigala

Evolution® - program brezstrojničnih dvigal, ki zadovolji širok spekter zahtev:

 

Evolution® classic - standardna rešitev za široko področje uporabe; primerna izbira za  stanovanjske in poslovne zgradbe

 

Evolution® flexibel - prilagodljive dimenzije za prepričljivo prilagajanje individualnim potrebam

 

Evolution® compact - kompaktna rešitev za primere, ko je jašek dvigala prostorsko omejen ali cenovno neizvedljiv v standardnih dimenzijah

 

Evolution® traffic - robustnejša izvedba za zahtevnejše okolje in večjo pogostost uporabe

Obstajajo številne zahteve in pričakovanja, ampak vedno vsaj ena ustrezna rešitev ThyssenKrupp dvigala.

Katalogi:

 Synergy

 Evolution Classic

 Evolution Flexible

 Evolution Compact

 Latitude_en

 Univers_brezstrojnično dvigalo za visoke stavbe