Produkte

Izobraževanje & Podpora

Globalna izmenjava informacij
Sodobni centri za usposabljanje
Uveljavljen Sistem vodenja kakovosti

Mednarodni  tehnično-storitveni (ITS) centri v Manchestru (Velika Britanija), Šanghaju (Kitajska) in Dallasu (USA) so del svetovne mreže za pospešitev izmenjave informacij. Le-ti oskrbujejejo ThyssenKrupp tehnično osebje z najnovejšimi  znanji in veščinami ter diagnostičnim orodjem za izvajanje kakovostnih storitev na vseh vrstah dvigal in tekočih stopnic. ITS centri delujejo neposredno s Thyssenkrupp strokovnjaki za hitro in učinkovito reševanje problemov.

Svetovna mreža za Raziskave & Razvoj

Thyssenkrupp napredni  centri za usposabljanje

Vsako leto skoraj  4.000 zaposlenih opravi usposabljanje, ki ga izvajajo naši specialisti v ITS centrih.

Zajeti so podatki in tečaji za vse vrste dvigal in tekočih stopnic vseh svetovnih proizvajalcev.

Razvoj in testiranje prilagojenih diganostičnih orodij za opremo drugih proizvajalcev.

Visoko-kakovostni pregled in storitve popravil ter tehnične podpore

Popolna dokumentacija v elektronski obliki

Dolgoročna zanesljiva podpora za nadomestne dele in opremo, tudi drugih proizvajalcev

Kakovost, od proizvajalca neodvisen sistem podpore z našim lastnim programskim orodje

Globalna know-how mreža tehničnih centrov, tudi v vaši bližini.