Produkte

Zanesljivo povečanje vrednosti opreme

Več varnosti 
Več udobja
Manj zastojev
Daljša življenjska doba

Tehnologija se nenehno razvija in prinaša nove prednosti, ki lahko pomenijo znatno povečanje učinkovitosti in ekonomičnosti. Kljub rednemu vzdrževanju prej ali slej nastopi čas za posodobitev vaših dvigal in/ali tekočih stopnic, bodisi zaradi starosti in napredka tehnologije, bodisi zaradi spremenjenih namembnosti in pričakovanj.

Za vsakega lastnika ali upravnika stavbe je ohranjanje dvigala in/ali tekočih stopnic  v brezhibnem, posodobljenem stanju vsekakor vredna in smiselna naložba, da bi se ugodilo posebnim zahtevam stavbe. Posodobitev izgleda in funkcionalnosti stavbe, večja varnost, izboljšanje zmogljivosti in udobja, podaljšanje življenjske dobe: obstaja veliko dobrih razlogov za modernizacijo dvigal in/ali tekočih stopnic.

Cilj naše izvedbe modernizacije je posodobiti naprave tako, da le-te postanejo sodobne predvsem po merilih udobnosti, varnosti in energetske učinkovitosti, pa tudi prostornosti in zmogljivosti. S tem delno ali v celoti moderniziramo vaša dvigala in/ali tekoče stopnice in vam zagotovimo optimalen vertikalni ali horizontalni transport za nadaljnjo vrsto let. 

ThyssenKrupp redno vzdržuje več kot milijon različnih dvigal, zato se zaveda tudi pomena modernizacije. Naši strokovnjaki s tega področja so razvili elemente dvigal in sisteme ravno za izvedbo čim bolj optimalnih modernizacij, bodisi delnih ali pa bolj celovitih, pri čemer je dan velik poudarek prilagodljivosti različnim izvedbam jaškov dvigal in vgrajenih kabin ter pogonov.

Naš program dvigal e-Flex je namenjen ravno modernizacijam, saj je oblikovan modularno, prilagodljivo in ekonomično, izhajajoč ravno iz znanih potreb in omejitev izvajanja različnih modernizacij.

Pri modernizaciji tekočih stopnic in klančin se lahko vgradijo nove funkcionalnosti, kot so npr. radarski nadzor dostopnosti ali pa prilagodljivi sistem za varčevanje energije.

Energy Efficiency Controller - EEC:

Vaše prednosti na prvi pogled:

Prilagojene rešitve modernizacije poslovnih stavb, stanovanjskih nepremičnin, hotelov ali bolnišnic.
Zajeta vsa področja dvigal in tekočih stopnic: krmilje, pogon, vrata, kabina in varnostne naprave.
Povečanje prostornosti in dostopnosti.
Nadgradnja zmogljivosti in izgleda vaše opreme.
Nova tehnologija, več udobja, več varnosti, manj izpadov delovanja.
Skladno z vsemi pravnimi in varnostnimi zahtevami in predpisi.
Evidentno povečanje zmogljivi in ​​energetske učinkovitosti.

Naše strokovno osebje lahko opravi ogled vašega dvigala ali tekočih stopnic, vam svetuje glede najbolj optimalne izbire ter pripravi oceno možne izvedbe modernizacije.

Katalogi:

 EEC-Sistem za nadzor porabe energije_slo

 e-Flex_slo

 ITS_mednarodna tehnična podpora

 LOFT_zmanjšanje izgube energije skozi jašek dvigala

 Modernizacija s ThyssenKrupp

 Modernizacija_več udobja z manj energije

 Pogon z vgrajenim zasilnim ustavljanjem