Posebna dvigala

ThyssenKrupp dvigala obsegajo poleg standardnih dvigal tudi individualna dvigala, pri katerih nam želje projektantov in arhitektov pogosto povzročajo skrajne izzive še izvedbeno možnega.

 

Izstopajoča tehnologija.

 →

   Hitrosti do 8,5 m/s in višine dviga več kot 300 m.

 →   

Ciljno-izbirno krmilje DSC za zvišanje učinkovitosti dvigal.

→ 

Ena skupina dvigal s ciljno-izbirnim krmiljem zmanjša potrebo po večjem številu konvencionalnih dviga - brez potrebe po dodatnih dvigalih v isti zgradbi.